A+ A A-

Качи се на колело на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО

Проекта "Качи се на колело" ще бъде представен на Международната туристическа борса ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО, която ще се проведе от 14-16 февруари 2013 година в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, София, бул. Цариградско шосе 147.

Боров камък - Боровица

Боровият камък, известен още като „Боровишки камък” или „Скала Боровица” (1) е величествен скален монумент с естетическа стойност, разположен северно от с. Боровица, Видинска област (43.59074, 22.73084). Той е част от скалния ансамбъл на Белоградчишките скали и е изграден от червени континентални пясъчници, образувани преди около 220 млн. г. Обявен е за природна забележителност през 1976 г.

Боровият камък се намира в Западнобалканската структурна зона и е оформен сред скалите на конгломератно-пясъчниковата задруга, която е част от Петроханската теригенна група или т. нар. Бунтзандщайнов фациес на Долния Триас (2), разпространен широко в целия Западен Балкан. Тя се разкрива в ядката на Белоградчишкия антиклинорий и е изградена от едрокъсови до валунни, полигенни, червено-виолетови конгломерати с добре заоблени късове от 5 до 30 cm и грубозърнести пясъчници и гравелити, чието количество се увеличава нагоре в разреза. Дебелината на тази единица е между 200 и 550 m. Лежи дискордантно върху пермските брекчоконгломерати на Карловишката свита. Долната граница не се разкрива в района, но е непосредствено под основата на Боровишкия камък.

Боровият камък представлява една наистина величествена скала, образувана от ерозията през последните няколко милиона години. Макар да е част от Белоградчишките скали, Боровият камък се отличава със своите внушителни размери – височина 113 m, дължина 180 m, и широчина около 120 m. Скалата е разцепена на две, като източната част е по-голяма, както по площ, така и по височина. Западната е малко по-ниска и е с по-заострено било.

Названието е много старо и произхожда от боровете по билото му, които очевидно са го украсявали от дълбока древност. Оттам е и названието на самото село Боровица. За съжаление през лятото на 2000 г. боровете са станали жертва на опустошителен пожар. Независимо от това, “Боровия камък” е запазил своята импозантност и заедно със заобикалящите го по-ниски скални групи (3-7) изглежда като умален модел на знаменитите “Ръкавици” в Монюмънт вали, Юта и Аризона. Тези скали са със същата възраст, както по-импозантния и много по-популярен американски скален ансамбъл. Сравнението изниква спонтанно и съвсем не е пресилено. Боровият камък и заобикалящите го по-малки групи стърчащи скали, наистина буди възхищение у непредубедения наблюдател, и ако не е потънал в зеленина, спокойно може да бъде объркан с аризонските пейзажи.

На изток от Боров камък се открива впечатляващ ландшафт, който не отстъпва по красота на скалите в защитената местност при гр. Белоградчик. Тези безименни скални композиции, издигащи се на север от шосето за Боровица и Белоградчик, впечатляват с разнообразните си форми, които вероятно в бъдеще ще носят имената на герои от нашето време.

От историческа гледна точка районът също е много интересен, макар че няма запазени останки от древни крепости или манастири. На 3 km надолу по течението на Стакевска река, където се събират трите притока на р. Лом, е историческата местност “Фалковец” (от латинското falco - сокол, ястреб). Тук е имало голямо римско селище с цветущ за времето си поминък, а по Фалков дол дори е имало въглищна мина. През него и на запад покрай Боровия камък, точно под скалния венец от триаски варовици, е минавал пътят за Рациария. Селището е унищожено от хунското нашествие през 441-447 г.

На острата скала зад “Боровия камък” е имало наблюдателна кула, която има зрителна връзка с Рациария на р. Дунав. Намерени са и 4 кръгли хоризонтални дупки с дълбочина 50 cm, за които се предполага че са следи от древно мостово съоръжение. Под самия Боров камък е имало леярна, в която са намерени римски монети от II-III век.

Легенди не са известни, с изключение на едно художествено произведение в книгата “Шепот от вековете”, наречено “Боров камък”. В него се пресъздава драма от древността, чиито главни действащи лица са двамата влюбени Борис и Елица, които бягайки от гнева на бащата на момичето потънали в скалата и на тяхно място израстнали бор и елха. Според местното население обаче, това е изцяло художествена измислица.

Раковишки манастир „Св. Троица”

Манастирът да­ти­ра от Х-ХI век, но е раз­ру­ша­ван не­кол­кок­рат­но през ос­ман­с­ко вре­ме. През ХIХ в. е въ­зоб­но­вен. По вре­ме на Ви­дин­с­ко­то цар­с­т­во на Иван Сра­ци­мир е ва­жен ду­хо­вен и прос­ве­ти­тел­с­ки цен­тър. Се­га в ма­нас­ти­ра има два хра­ма и два­та пос­ве­те­ни на Све­та Тро­и­ца.

Ста­ра­та цър­к­ва е за­бе­ле­жи­те­лен па­мет­ник от Сред­но­ве­ко­ви­е­то (ХI-ХIII в.), раз­ру­ше­на през 1807 г. от тур­ци­те и въз­с­та­но­ве­на през 1825 година. С прек­рас­ни сте­но­пи­си е, де­ло на зог­ра­фи от Трев­нен­с­ка­та шко­ла ­Кръс­тьо За­ха­ри­ев и До­сьо Ко­ев. До нея е гро­бът на ка­пи­тан Ки­ря­ев, за­ги­нал в Рус­ко-тур­с­ка­та ос­во­бо­ди­тел­на вой­на 1877-1978 г. Но­ва­та го­ля­ма църква е стро­е­на за храм-па­мет­ник на за­ги­на­ли­те в Чип­ров­с­ко­то въста­ние.

Чипровци- Превала или Горни Лом

  • Публикувана в България
  • Понеделник, 22 Октомври 2012 00:00
  • 0

Разстояние: 32.6km (24.8km до Превала); Ниво - трудно

До ПРЕВАЛА: Обща денивелация : + 927m, - 917m;

До ГОРНИ ЛОМ: Обща денивелация: + 1268m, -1310m

Този маршрут ще ви отведе до най-високата точка в цялата мрежа от маршрути в тази част на Балкана – връх Горно Язово. Първите няколко километъра ще следвате пътя за Мартиново и близо до изоставена златна мина ще завиете на дясно, за да поемете по маршрута до Горно Язово. Маршрута ви отвежда през добре поддържан криволичещ планински път. Малко преди финала при връх Горно Язово можете да завиете на дясно за едно невероятно спускане към село Превала или да продължите докато изкачите връх с височина 1572 м с прекрасна панорамна гледка.

Тогава идва приятната част – спускане към село Горни Лом. Внимавайте с коловозите на завоите! Тук можете да отседнете в къща за гости или ако са ви останали още сили да продължите до Фалковец или хижа Горски рай , както или Чупрене.

{mosmap kml='http://mountabike.eu/images/tracks/Prevala_chiprovtsi_GLom.gpx'}

Изтегли в JPX
Изтегли в PDF

 

Чипровци – Гушовски манастир – местност Деяница – Чипровци

  • Публикувана в България
  • Понеделник, 22 Октомври 2012 00:00
  • 0

Разстояние: 29.2km, Обща денивелация +1233 m; - 1233m; Ниво - трудно

Останките от Гушовски манастир се намират на прекрасна поляна – начална точка на традиционното чипровско състезание за планинско колоездене MTB «Трите Чуки», което се провежда през септември всяка година. За да стигнете до това място е необходимо да се изкачите по чакълест път около 5 км и тогава пътят минава с изкачване на връх Алденци. Малко след това пътят се разделя на две – по-лек, на по-дълъг син маршрут и стръмен червен път, който директно се изкачва към местността Деяница и се връща обратно до Гушовския манастир. Синият маршрут от друга страна ще ви отведе на дълга обиколка около Копиловци и ще ви върне обратно до Чипровци.

{mosmap kml='http://mountabike.eu/images/tracks/Chiprovtsi_dejantsa.gpx'}

 Изтегли JPX
Изтегли PDF

Обиколка Чипровци

Разстояние: 4.1 км, Обща денивелация: + 115m, -115m; Ниво – лесно

Подходящ за загрявка или за начинаещи в планинското колоездене е зеленият маршрут от центъра на града, който е с дължина само 4 км. Леко изкачвате към южната част на града, следвате зелените знаци за обиколка на Чипровци и се връщате отново до началната точка по главен асфалтов път.

{mosmap kml='http://mountabike.eu/images/tracks/Chiprovtsi_Easy.gpx'}

Изтегли JPX
Изтегли PDF

 

Белоградчик - Салаш - Праужда - Белоградчик

  • Публикувана в България
  • Понеделник, 22 Октомври 2012 00:00
  • 0

Разстояние: 45,2km, Обща денивелация + 1146 m, -1169m ; Ниво - трудно

Маршрута започва от древната крепост Калето. От Оброка точно след крепостта завийте надясно през боровата гора. Бъдете внимателни при стръмното спускане и коловози. Разко се спускате надясно и след това рязко наляво по равен път. Пътят минава основно през билото, където има кратки изкачвания и спускания, скални образувания, появяващи се от всеки ъгъл. По-дългия път ще ви отведе до Збеговете, където има и място за пикник и можете за кратко да отдъхнете и да се насладите на гледката. Предстои 6 км асфалтов път от Граничак до Салаш. В близко бъдеще Салаш ще бъде свързан с Ново Корито в Сърбия и хората свободно ще преминават границата. От центъра на Салаш се пресича планината, за да се достигне до Крачимир, бърза отсечка до Праужда по асфалтова настилка за финалната част от маршрута до Белоградчик.

{mosmap kml='http://mountabike.eu/images/tracks/Bel_gr_pra_bel.gpx'}

Изтегли JPX
Изтегли PDF

 

Белоградчик – Пътят на времето - Белоградчик

Разстояние: 18.7 km, Обща денивелация + 643 m, -663 m ; Ниво: средно

Маршрута започва от древната крепост Калето. От Оброка завийте надясно през боровата гора. В разстояние на няколкостотин метра пътят минава през кратки но стръмни спускания и коловози. Следва голям кръстопът, където завивате наляво по път, който преминава в равен. Следва отклонение наляво близо до малки вили и красиви скали. Кратко спускане с поднасящи камъчета. При т-образния кръстопът в дъното завийте надясно и следвайте пътя докато стигнете полето. Завийте надясно. Величествени гледки към скалите от Триас се откриват отдясно. Преди спускането до коритото на реката, направете завой надясно още веднъж, изправяйки се с лице към СКАЛИТЕ. Потопете се в този различен свят. По пътя ще минете покрай малка къща на истински отшелник. Следва изкачване през борова гора. На самия връх обърнете наляво и се спуснете надолу по стария път. След като минете покрай няколко изоставени къщи отляво и пресечете реката, внимавайте със завоя наляво. Поемете нагоре, движете се по равния участък и след това се спуснете надолу към село Извос. Карайте по асфалтовата настилка и бъдете много внимателни, когато пресичате. Тръгнете нагоре за Белоградчик. След автобусната спирка, на десния завой точно преди моста, поемете по черен път наляво. Пътят минава между внушителните скални фигури, внимавайте с отсечката на спускане, осеяна с малки камъчета (технически участък в известна степен). Продължете до центъра на Белоградчик.

{mosmap kml='http://mountabike.eu/images/tracks/pat_na_vremeto.gpx'}

Изтегли JPX
Изтегли PDF

Абонамент чрез RSS

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration