A+ A A-

Проект “КАЧИ СЕ НА КОЛЕЛО – развитие на маршрути за планинско колоездене в Западните Балкани”

На 29.07.2011г. стартира проект “Качи се на колело – развитие на маршрути за планинско колоездене в Западните Балкани”, изпълняван от Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин.
Проекта се финансира по Трансгранична програма България – Сърбия.
Партньори за изпълнение на предвидените дейности са:
1. Регионален Център за Устойчиво Развитие и Предприемачество Тимок, Зайчар, Сърбия
2. Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център 2000 Монтана, България.

Главната цел на проекта е да допринесе за съвместното развитие на туризма на трансграничния регион чрез насърчаването и създаването на условия за практикуване на туризъм - планинско колоездене, създаване на връзки между местните туристически фирми в трансграничния регион и подобряване на тяхната конкурентноспособност със специлно отношение към опазването на околната среда.

В рамките на 18 месеца след стартирането на проекта в периода 29.07.2011г. – 28.01.2013г. се предвижда изграждане на дребномащабна инфраструктура, свързана с околната среда, състояща се в постигането на проектните резултати, а именно:

- 140 км почистени планински пътеки;

- 375 км маршрути за планинско колоездене с поставени табели – 275 в България и 100 в Сърбия;

- поставени 1500 малки знаци; 750 средни и 44 големи табели в трансграничната зона;

- поставени 24 места за пикник /17 в България и 7 в Сърбия;

- промоция на планинското колоездене в трансграничният регион на Западните Балкани чрез 3000 брошури; 3000 карти; GPS софтуер за карта; 500 диска с филм; презентация на 2 туристически изкложения; 40 участника в организираната промоционална обиколка за представители на вело организации, международни журналисти и екипа по проекта.

Целевите групи на проекта са:

  1. 100 местни туристически фирми от трансграничният регион /хотели, ресторанти, доставчици на услуги и др. /, представени в промо материалите;
  2. 50 туриста по планинско колоездене в тгс регион;
  3. 1000 туриста по планинско колоездене от столиците София и Белград;
  4. 1000000 туриста по планинско колоездене от Европа.

 

 

резюме на проект

Заглавие

КАЧИ СЕ НА КОЛЕЛО – развитие на маршрути за планинско колоездене в Западните Балкани

Водещ партньор

Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин, България

Финансиране

Трансгранична програма България - Сърбия 2007CB16IPO006

Партньори

Регионален Център за Устойчиво Развитие и Предприемачество Тимок, Зайчар, Сърбия

Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център 2000 Монтана, България

Приоритетна ос

Ос1: Развитие на дребномащабна инфраструктура

Област на интервенция

1.2. Инфраструктура във връзка с околната среда

Продължителност (в месеци)

18

Общ бюджет (в €)

425006,25 евро

Цели на проекта

Главната цел на проекта е да допринесе за съвместното развитие на туризма на трансграничния регион чрез насърчаването и създаването на условия за практикуване на туризъм - планинско колоездене, създаване на връзки между местните туристически фирми в трансграничния регион и подобряване на тяхната конкурентноспособност със специлно отношение към опазването на околната среда

Дейности по проекта

1. Сформиране на екип и срещи на екипа;

2. Събиране на информация за подготовка на тръжните процедури за инвестиционната част;

3. Разработване на мрежа от маршрути за планинско колоездене и закупуване на велосипеди и свързано с тях оборудване;

4. Мониторинг на инвестиционната част от проекта;

5. Събиране на информация за промоцията на маршрутите за планинско колоездене;

6. Организиране на промоционална обиколка;

7. Разработване на промоционални материали;

8 Заснемане на промоционален филм;

9. Разработване на уебсайт;

10. Презентиране на предлагането на планинско колоездене на 2 туристически изложения;

11. Организиране на 3 семинара за развитие на планинското колоездене; 12. Договаряне с организации за предоставяне на услуги по наем и поправка на колела;

13. Организиране на обучение по планинско колоездене и поправка на велосипеди

Резултати по проекта

140км почистени планински пътеки; 375 км маршрути за планинско колоездене с поставени табели – 275 в България и 100 в Сърбия. Поставени 1500 малки знаци; 750 средни и 44 големи табели в тгс зоната; поставени 24 места за пикник /17 в България и 7 в Сърбия; Промоция на планинското колоездене в тгс региона на Западните Балкани чрез 3000 брошури; 3000 карти; GPS софтуер за карта; 500 диска с филм; презентация на 2 туристически изкложения; 40 участника в организираната промоционална обиколка за представители на вело организации, международни журналисти и екипа по проекта

Целеви групи

100 местни туристически фирми от тгс региона /хотели, ресторанти, доставчици на услуги, др. / - представени в промо материалите;

50 туриста по планинско колоездене в тгс регион;

1000 туриста по планинско колоездене от столиците София и Белград;

1,000,000 туриста по планинско колоездене от Европа

Оценете
(3 гласа)
Влезте, за да коментирате
нагоре

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration